HOVEDSTYRET:
Verv Navn Telefon Mobil 2016 2017
Formann Knut Eilert Sørnes 32 84 80 35 95 21 86 46 X
Sekretær Pål Roum 32 84 11 32 97 67 15 48 X X
Kasserer Kenneth Walls 32 84 85 32 90 52 07 56 X X
Havnesjef/ NK Arild Syvertsen 31 28 53 08 91 52 38 02 X
Bryggesjef N Per G. Henriksen 32 84 03 69 46 43 01 59 X
Bryggesjef S Per Arne Isaksen 90 58 56 56 X
Bryggesjef B.B Øystein Hagen 32 84 07283 90 04 46 01 X X
Varamedlem [1] Bente Jakobsen 32 84 55 15 48 12 71 58 X X
Varamedlem [2] Dag Zakariassen 41 62 20 07 X
REVISORER:
Revisor [1] Per A. Eggen Rønsberg 95 78 79 22 X X
Revisor [2] Per Otto Olsen 32 85 03 60 93 08 03 60 X X
VALGKOMITÉ:
Leder Einar Karlsen 32 78 42 84 90 36 30 64 X X
Medlem Tore Mohagen 32 83 00 79 90 02 34 57 X
Medlem Kjell Hovland Olsen 91 70 57 91 X
Kamelona Design