PRISER

(Vedtatt på årsmøte 2016)

Medlemskontingent:
kr 500,- pr.år

Havneavgift:
Kr. 600,- pr. bryggemeter (bredde)

Opptak/utsett av båt med kran:
Kr 1000,- pr. løft

Leie av båtplass for sommersesong:
kr 500 + kr 1500 pr bryggemeter (bredde)

Vinteropplag:
Kr. 80,- pr. fot i båtlengde

Sommeropplag:
Kr. 80,- pr. fot i båtlengde

Innmeldingsavgift, nytt medlem:
Kr. 250,-

Nøkkelavgift, nytt medlem:
Kr. 250.- pr. nøkkel

Tap av nøkkel:
Kr. 500,- pr. nøkkelKamelona Design