AKTIVITETSPLAN 2017


Utsett: fredag 28. april, kl. 14:00 (for de som har båtene nær klubbhuset) lørdag 29. april, kl. 08:00

Felles utsett fest/grill kl. 19:00 i havna etter utsett på lørdag.

Dugnad: tirsdag 9. mai, kl. 18:00, opprydning i havna etter utsett.

Fellestur til Fantebukta: fredag 9. juni til 11. juni

St. Hans feiring i havna: fredag 23. juni fra kl. 18:00 med grill og bål.

Dugnad: onsdag 13. september, kl. 18:00, diverse felles arbeid og påmelding til opptak.

Opptak I: lørdag 23. september, kl. 08:00

Opptak II: lørdag 7. oktober kl. 08:00

Årsfest: lørdag 28. oktober (mere info senere)

Møljelag / Jule samling i klubbhuset: lørdag 16. desember kl. 18:00

Årsmøte, onsdag 14. februar 2018, kl. 19:00 i klubbhuset.


BÅTUTSETT 22. og 23. APRIL!
KONTAKTER


• Leder

• Kasserer

• Havnesjef

• Sekretær


Kontakt oss på mail via linkene over, eller bruk kontaktskjemaene:
Ved søknad om medlemskap, bruk skjemaet under "MEDLEMSKAP". Ved andre spørsmål, bruk skjemaet under "KONTAKT". Ved endring av adresse, telefon o.l., bruk skjemaet som ligger under "MEDLEMSDATA".

BÅTPLASSER!
Vi har noen ledige båtplasser for sesongen 2016. Hvis du er interessert, ta kontakt med Havnesjef.
Bildet under er fra fellesturen til Fantebukta denne sommeren. Et godt bevis på at Lier båtforening tar fine initiativ og har et godt samhold! Foto Pål Roum

Kamelona Design